CH24 HOTEL

Kiến trúc

Thiết kế: CH24 Team

Vị trí: Thành Phố Hồ Chí Minh

Thể loại: Khách sạn

Diện tích: 400 m2

Năm hoàn thành: 2018


icon zalo
icon messenger
icon hotphone