MR DUY HOUSE

Kiến trúc

Thiết kế: 68 Design

Vị trí: TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thể loại: Nhà ở

Diện tích: 300 m2

Năm hoàn thành: 2018icon zalo
icon messenger
icon hotphone