DIA TRUNG HAI RESTAURANT

Kiến trúc

Thiết kế: 68 Design

Vị trí: Phú Quốc, Việt Nam

Loại công trình: Nhà hàng Âu

Diện tích: 1500 m2

Năm hoàn thành: 2021


icon zalo
icon messenger
icon hotphone