THE OFFICICETEL

Nội thất

Thiết kế: 68 Design

Vị trí: The Sun Avenue, Quận 2 , TP.HCM

Thể loại: Nội thất căn hộ

Diện tích: 30 m2

Năm hoàn thành: 2019


icon zalo
icon messenger
icon hotphone