Portfolio

binh-dinh-santory (1)
binh-dinh-santory (2)
binh-dinh-santory (3)
binh-dinh-santory (4)
binh-dinh-santory (5)

QUY HOẠCH 1/500 SANTORY

Location | Vị Trí: Bình Định

Project Area | Diện tích : 40.000 m2.

Project Type | Loại hình : Resort – Khách sạn

Year | Năm: 2020

Status | Tình trạng: Đang xây dựng

Trình Tự Lập Quy Hoạch Chi Tiết 1/500

 

Dự án tổ hợp dịch vụ du lịch Santory được xác định mục tiêu phát triển là một khu vực trọng tâm về du lịch, kết hợp các công trình lưu trú và dịch vụ thương mại. Chủ trương phát triển cho khu vực dự án là khu có phức hợp đa dạng về chức năng và tổ chức không gian, nhưng mật độ xây dựng thấp, tỷ lệ cây xanh cao với những hình thái công trình gần gũi với thiên nhiên để có thể tạo nên một môi trường sống hòa nhập với thiên nhiên, trở thành một khu du lịch phức hợp tiêu chuẩn cao bao gồm nhiều loại hình công trình đa dạng.

Dự án khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương để qua đó xác định mô hình đặc trưng, có tính hấp dẫn cao để góp phần thúc đẩy du lịch Quy Nhơn phát triển. Góp phần giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trong vùng và tạo ra một địa điểm vui chơi, nghỉ dưỡng lành mạnh cho người dân địa phương cũng như du khách.

Date: